ארכיון חודשי: ספטמבר 2013

על אבולוציה, מבט על התמונה הגדולה ו….MOOC's

היי,

בוא נסתכל על האבולוציה של מקורות חומרי לימוד פתוחים לכל ….

ובאנגלית OER – Open Educational Resources

אני מבקשת להקדים ולומר שהתבוננות והצבעה על תהליכים אבולוציוניים הם בעיני מרתקים. המבט האבולוציוני מאפשר לי לבנות הבנה ואיזון בעיקר במצבים דינמיים, קל וחומר כאשר מוסיפים המחשה ויזואלית מושכת.

הדברים האמורים לעיל התחדדו בעקבות המפגש עם גיא לוי ממט"ח ודבריו על התופעה של קורסים ללימוד בקוון בפורמט ה- MOOC. בגיליון האחרון של MERLOT אשר הוקדש כולו לנושא של MOOCs ו- OER, קיצור של Open Educational Resource , נמשכו עיני לאיור הבא המציג את התהליך האבולוציוני של פיתוח תכנים מתוקשבים מעצמי למידה [LO] , דרך קורסים מקוונים [למשל אביב] ל- ספרים דיגיטליים וכעת -MOOC[ים] …..?

[ MOOC קיצור של Massive Open Online Courses ]

MOOC

מחד – הצגה מעניינת של התהליך האבולוציוני ופרספקטיבה לדרך שעשינו בפיתוחים המתוקשבים [ LO…OCW] ומאידך, תובנות להתרחשויות להן אנו נחשפים בשנה האחרונה [OT…MOOC]  ובעיקר תהיות/שאלות –  האומנם הספרים הדיגיטאליים [OT] הם שלב בדרך?

 ונניח שכן- האם השקעה בתחום זה כדאית? או אולי נכון להשקיע בשלב הבא [MOOC]?  [אישית אני מתבוננת על הספרים הדיגיטאליים כאפיזודה קצרה משהו בדומה לליזר דיסק ].  וה- MOOCים? האם הם בשורה החדשה? האם יש כאן פדגוגיה חדשה? פריצת דרך מלמידה המקוונת?  גיא בדבריו על קורסים שונים של MOOC  היוו עבורי, טריגר נוסף לחזור ולעסוק בנושא זה.

 ההנעה שלי נובעת מ:-

1. מהעושר והגיוון של הקורסים המוצעים המאפשרים לי להרחיב את הבנתי בנושאים שונים.             [בימים אלה אני רשומה ל- MoodleMOOC ול-MOOC  בנושא של Explores the science of creativity  [קורס של Penn State University]

2.האפשרות המקצועית לבחון מודלים שונים של MOOCs  כקורסים מקוונים פתוחים.

מבחינה זו מעניין היה לעיין  בגיליון המיוחד של MERLOT, בו ניתן למצוא סדרה של מאמרי ביקורת עמיתים וניתוח אקדמי של תופעה זו ע"י מספר חוקרים ידוע שם בתחום, כגון:  George Siemens  מאוניברסיטת אנברסקה, קנדה, Valeria Irvine  ו- Jillianne Code מאוניברסיטת ויקטוריה, קנדה ואחרים.הנושאים הבולטים במאמרים ובמחקרים הם: דגמי ההשתתפות של הנרשמים לקורסים, למידה, יצירה והערכת עמיתים [Peer-created, peer-led learning, creating], בבחינת סביבה הממוקדת בגישה של 'הלומד במרכז' , מטעם Peer2Peer University, ההשפעה של MOOC  על האקדמיה ועוד. המאמרים בגיליון משקפים את ההתמודדות, באקדמיה ובחברה, על המבנה ותפקיד ה-  MOOCs  ביחס למערכות החינוך הקיימות בנושאים כגון: גיוון, למידה חברתית, למידה עצמית, והשפעה מערכתית [חברתית].

יום טוב,

 

מודעות פרסומת