תגית: אוטונומיה

מוטיבציה בעבודה = מוטיבציה בלמידה

פסק זמן לחשיבה: "מה בין מוטיבציה בעבודה למוטיבציה בלמידה"?

השבוע הזדמן לי להיות בכמה כנסים ומפגשים מעניינים, בהם נזרקו לחלל המילים הוראה ולמידה, למידה שיתופית ולמידה עצמית, סגנונות למידה והערכה.

מכל המילים שרחפו להם כך סתם, קלטה את אוזני המילה 'מוטיבציה'.
בצמידות למילה הזכיר הדובר, את שמו של Dan Pink כותב הנאומים הידוע של אל גור ועו"ד בהכשרתו.
הסתקרנתי!
חיפוש מהיר ב- Google העלה את הרצאתו של דן פינק ב- TED, בה צפו כ- 3,684,294 אנשים. בהרצאה זו הציג דן בצורה סדורה, את טיעוניו לקשר שבין 'מוטיבציה' לפרודוקטיביות בעבודה. להלן ההרצאה בגרסה המאוירת. (מומלץ לצפייה)

המחקר המדעי אומר דן, בחן 2 שאלות המשלימות האחת את השנייה:
1. האם תגמול חיובי, מעודדת עובדים להתנהגות/התנהלות טובה יותר בעבודה?
2. האם תגמול שלילי/ענישה של עובדים, גורמת להם להתנהלות פחות טובה בעבודה?

בהתבססו על מחקרים וניסויים שבוצעו ע"י מיטב החוקרים, באוניברסיטאות הבולטות בארה"ב ואנגליה, טוען דן שאין קשר ישיר בין תגמול חיובי/כספי, לפרודוקטיביות והשקעה של עובדים במקום עבודתם.
מה בכל זאת מניע אנשים להתמיד, להשקיע, ליצור בעבודה?
התשובה טמונה לדבריו במושג 'מוטיבציה' והוא אף מפרט בהקשר זה שלושה מושגים נלווים: אוטונומיה, מקצועיות, ומטרה.
בהרצאתו מפרט דן את המושג הראשון 'אוטונומיה'. מרתק היה לי לשמוע על סביבות עבודה המעודדות אוטונומיה של העובדים, אוטונומיה המובילה ליצירתיות.
בעודי מקשיבה לדבריו, קשה היה שלא לשאול שאלות הקשורות למקום עבודתי שלי. שאלות כגון: מהי המוטיבציה שלי בעבודה?
האם סביבה זו מעודדת אוטונומיות ניהולית, יצירתית? עד כמה יש לנו כמפתחים אוטונומיה?
עד כמה הסביבה המתוקשבת התפתחה מבחינה טכנולוגית ומאפשרת לי אוטונומיה של יצירה?
ומצטרפות גם שאלות המכוונות ללומד עצמו.
אם נחליף את המילה 'עבודה' במילה 'למידה', הרי דבריו של דן פינק נכונים גם ללמידה, הלא כך?
אנו יודעים לספר על כוחה ונפלאותיה של 'המוטיבציה' בלמידה(לא מעט ספרים וסרטים נכתבו על כך). ומה באשר למושגים אוטונומיה, מקצועיות ומטרה? האם יש ביטוי למושגים אלה בפעילויות שאנו מפתחים? ועד כמה אנו נותנים את הדעת לפיתוח סביבה המאפשרת אוטונומיה ללומד?
שאלות למחשבה.

מודעות פרסומת